Avís Legal

Dades identificatives

En cumpliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s'exposen les dades identificatives de l'empresa:

t.t Dominis

teracat.com  |   teracat.net  |   teracat.es  |   teracat.cat  |   mimedicum.com  |   mimedicum.es  |   miparkinson.com  |   miesclerosis.com

t.t Nom comercial

Teracat

t.t Denominació social

Jordi Badia Santaulària

t.t NIF

39363672T

t.t Domicili social

Pstge. Dr. Pere Blasco núm. 18
08251 Santpedor
Barcelona (Spain)

t.t E-mail

info@teracat.com

t.t Telèfon

609 96 31 55

t.t Activitat que desenvolupa

Diplomat en informàtica

Protecció de dades

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: JORDI BADIA SANTAULARIA a PTGE. DR PERE BLASCO 18 08251 Santpedor incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Llei aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu futur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.